Hälsa

Att känna igen karaktärerna och typerna av ENFJ:s personlighet

“ENFJ-personligheten är uppdelad i två, nämligen ENFJ-A och ENFJ-T. Generellt sett har dessa två personlighetstyper samma karaktär. Skillnaden ligger i bokstäverna A och T som åtföljer dem. A står för assertiv och T står för turbulent. Den största skillnaden mellan de två ligger i nivån av förtroende.

, Jakarta – ENFJ-personligheter eller även kända som Protagonist-personligheter är människor som har ett antal personlighetsdrag. I allmänhet är människor med denna personlighet kända som extraverta, intuitiva, kännande och dömande. ENFJs är kända för att vara varma, raka och glada över att hjälpa andra.

Personer med ENFJ-personlighet tenderar också att ha starka idéer och värderingar, så de kallas födda ledare. Detta förstärks också av hög energi och kreativitet som kan hjälpa ägaren av denna personlighet att uppnå mål. ENFJ är uppdelad i två typer, nämligen ENFJ-A och ENFJ-T. Vad är skillnaden? Ta reda på det i följande artikel!

Läs också: Finns det ett samband mellan blodgrupp och personlighet?

Att särskilja ENFJ-personlighetstyper

Människor med denna personlighet är kända för att ha stora mål i livet, är kloka och idealistiska. På grund av detta försöker ENFJ-personligheten alltid att göra en positiv inverkan på människorna omkring honom. Denna personlighetstyp är uppdelad i två, nämligen ENFJ-A och ENFJ-T. I allmänhet är karaktären som visas i ägaren av denna personlighet densamma.

Skillnaden ligger i de medföljande egenskaperna A (häftig) och T (turbulent). Här är förklaringen!

  1. ENFJ-A

Den första typen är ENFJ A, bokstaven A står för bestämd. Personer med denna personlighet beskrivs som att de har ett lugnare uppträdande och inte lätt oroar sig för mycket. Typ A ENFJ-personligheter tenderar att vara mer självsäkra i sitt dagliga liv. Tyvärr kan detta vara en svaghet där ägaren till denna personlighet ofta blir övermodig. En annan nackdel är att ENFJ-A ofta saknar empati, eftersom de är vana vid att välja och fatta beslut på egen hand, tack vare deras höga självförtroende. Det är dock detta som gör ägaren till denna personlighet till en pålitlig ledare.

Läs också: 4 psykologiska tester för att känna din personlighet

  1. ENFJ-T

Medan bokstaven T i ENFJ-T betyder turbulent. Personer med denna personlighetstyp är vanligtvis mer perfektionister, har en stark önskan att lyckas, men tenderar att ha låg självkänsla. Men det gjorde honom till en ödmjuk ledare. ENFJ-Ts har också en hög nivå av empati. När de fattar beslut tenderar personer med denna personlighet också att behöva råd och input från andra. Det kan vara svagheten hos ägaren av denna personlighet. ENFJ-T-personligheten tenderar att tänka på andra människors kritik och ångrar ibland de beslut de har tagit.

Läs också: 5 tecken på att ett psykologiskt tillstånd störs

Fortfarande nyfiken på personlighetstyper eller vill prata om psykologiska problem? Kontakta en psykolog i appen bara. Det är lättare att kontakta en psykolog genom Video/röstsamtal eller Chatt. Kom igen, ladda nernu på App Store eller Google Play!

Referens:
16 personligheter. Åtkomst 2021. ENFJ-Personlighet.
Psychreel. Åtkom 2021. ENFJ-A / ENFJ-T (Hur de skiljer sig).